loader image

Myśl Suwerenna

Adam Kozłowski

Adam Kozłowski - wiceprezes zarządu Instytutu Suwerennej, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Myśl Suwerenna”, absolwent prawa na Uniwersytecie w Białymstoku, Pasjonat myśli politycznej Carla Schmitta.

 

Skip to content