loader image

Myśl Suwerenna

Aleksander Olech

Dr Aleksander Olech – Analityk Defence24, wykładowca na Baltic Defence College i współpracownik dla NATO. Absolwent Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz Akademii Sztuki Wojennej. Jego główne zainteresowania badawcze to bezpieczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej, bezpieczeństwo energetyczne, wyzwania w Afryce oraz rola NATO i UE w środowisku zagrożeń hybrydowych. Stosunków Międzynarodowych w Pradze oraz Instytucie Wspierania Pokoju i Zarządzania Konfliktami w Wiedniu. Stypendysta OSCE & UNODA Peace and Security oraz Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Jego główne zainteresowania badawcze: terroryzm, międzynarodowa współpraca na rzecz bezpieczeństwa w Europie Wschodniej oraz rola NATO i UE w środowisku zagrożeń hybrydowych.

Skip to content