loader image

Myśl Suwerenna

Jakub Lachert

Jakub Lachert – doktorant na Wydziale Nauk Społecznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze to: polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej, w tym, w szczególności, polityka wschodnia, Partnerstwo Wschodnie, Bałkany Zachodnie w procesie integracji z UE. Ekspert Warsaw Institute.

 

Skip to content