loader image

Myśl Suwerenna

Michał Szymański

Michał Szymański - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także działacz społeczny i publicysta. Zainteresowania badawcze obejmują prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo kościelne i wyznaniowe, a także komparatystykę prawną i historię doktryn politycznych. W przeszłości związany z Ministerstwem Sprawiedliwości, aktualnie z sektorem rolnym.

 

Skip to content