loader image

Myśl Suwerenna

Wiktor Rostkowski

Wiktor Rostkowski - student prawa na Uniwersytecie w Białymstoku, aktywnie działający w trzecim sektorze. Interesuje się sytuacją polityczną państw arabskich, historią i kulturą islamu oraz mniejszościami etniczno-religijnymi Bliskiego Wschodu. Pasjonat myśli politycznej Łukasza Górnickiego.

Skip to content