loader image

Myśl Suwerenna

O nas

Periodyk „Myśl Suwerenna. Przegląd Spraw Publicznych” to inicjatywa fundacji Instytut Suwerennej, której przyświeca cel, jakim jest troska o dobro Ojczyzny – zarówno tej małej, lokalnej, jak i tej dużej, narodowej.

Pragniemy, aby periodyk był swoistą kuźnią, laboratorium idei dla Podlasia i dla Polski. Chcemy, by to, co będzie ukazywać się łamach „Myśli Suwerennej” stanowiło interesującą lekturę dla osób sprawujących władzę w naszym kraju, zaangażowanych, przedsiębiorców, akademików, ludzi kultury i wreszcie dla każdego pojedynczego czytelnika. 

 

Uznajemy, że Polska to wspólnota pokoleń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych złączona więzami wspólnych wartości, tradycji, doświadczeń i historii. Wierzymy w Polskę zakorzenioną w chrześcijańskiej cywilizacji łacińskiej i uważamy, że tylko taka Rzeczpospolita może być silna i niezależna. Taką Polskę chcemy też budować, by zgodnie z naszą wizją Ojczyzny jako wspólnoty pokoleń przekazać ją następnym generacjom nie tylko niepogorszoną, ale lepszą, śmiało wchodzącą w przyszłość.

Tytułując nasze pismo „Myśl Suwerenna” chcemy wyrazić najgłębszą istotę naszych działań, zawartą również w nazwie naszej fundacji. Polska musi być suwerenna, jeśli ma być budowana w oparciu o wartości, które wyznajemy, a które uważamy za coraz silniej kwestionowane we współczesnym świecie. 

Sądzimy, że Rzeczpospolita przed wiekami stworzyła funkcjonalny model życia społecznego, który umożliwiał pokojowe współżycie wielu różnych narodów, wyznawców wielu różnych religii i przedstawicieli rozmaitych wrażliwości tożsamościowych, dlatego też wierzymy, że doświadczenia poprzednich pokoleń stanowią dla nas fundament i inspirację do dalszego działania oraz chcemy, by idee przekazywane na łamach periodyku stanowiły ich odzwierciedlenie i rozwinięcie w siatce pojęciowej tworzącej dzisiejszy „język” życia społeczno-politycznego.

Publikacje na łamach „Myśli Suwerennej” koncentrują się wokół pięciu obszarów tematycznych:

  • polityka zagraniczna
  • polityka wewnętrzna i regionalna
  • kultura i społeczeństwo
  • bezpieczeństwo wewnętrzne
  • ekonomia i gospodarka

Poruszając tę problematykę chcemy wnikliwie analizować i komentować zastaną rzeczywistość, a także formułować nowe, odważne tezy postulujące zmiany na lepsze, które sprawią, że kolejne pokolenie będzie mogło od nas otrzymać Polskę trzymającą się trwałych, niezmiennych wartości, lecz gotową wejść w nowe realia i stawiać czoła bieżącym wyzwaniom.

Wydawca:

Instytut Suwerennej
ul. Wołyńska 23
15-208 Białystok

KRS: 0000525850
NIP: 5423241162
REGON: 360149097

 

 

Skip to content