loader image

Myśl Suwerenna

Rzeczpospolita Obojga Narodów. Symbol polskiej potęgi i dawnej świetności. A zarazem symbol naszych wad narodowych, w powszechnej świadomości całkowicie niewydolny aparat państwowy rządzony przez skupionych na prywatnym interesie “sobiepanów”. Taki mniej więcej obraz dawnego polsko-litewskiego państwa rysuje się, jeśli przyjrzymy się opiniom krążącym w społeczeństwie. Nie jest to obraz pozbawiony prawdy, jednak zawiera wiele uproszczeń i uogólnień. Nasi przodkowie stworzyli przed wiekami oryginalny ustrój, wynikający z organicznego rozwoju państwa na przestrzeni epok, zgodny z naszym narodowym charakterem. Ustrój ten opierał się na wzorcach klasycznych, czerpiąc tak z odwołań do rzymskiego republikanizmu, jak też do arystotelejsko-tomistycznej idei ustroju mieszanego. Jak każdy system polityczny w historii, również i nasz nie był odporny na degenerację, jaka w toku historii musiała przyjść. Spierać się możemy na ile nasze narodowe rozwiązania były użyteczne i korzystne, jednakże uszanować należy dokonania naszych przodków jako część naszej historii, wydobywając z nich to, co było dobre i czerpiąc lekcję z tego, co nie funkcjonowało prawidłowo.  

 

Nasza idea narodowa, znana pod nazwą sarmatyzmu i zwalczana już od czasów oświecenia również zasługuje na obronę. Choć zarówno wtedy, jak i dziś nie brak nam przywar narodowych, to jednak stereotyp polskiego szlachcica – pieniacza i awanturnika jest krzywdzący wobec tych wszystkich wybitnych umysłów, jakie narodziły się przez wieki na łonie Rzeczpospolitej. Ciężko o dziedzinę, w której Rzeczpospolita nie mogłaby się pochwalić wybitnymi nazwiskami. Krytykując to co złe, nie należy zapominać i naszym kulturowym dziedzictwie, z którego powinniśmy czerpać pełnymi garściami 

 

Tak właśnie wygląda nasze spojrzenie na sarmacką przeszłość Polaków. Dlatego chcielibyśmy przyłożyć rękę do odkłamania wielu negatywnych mitów i stereotypów, które narosły wobec kultury sarmackiej, a także przywrócić zbiorowej pamięci wieli bohaterów tejże epoki, często dziś już całkowicie zapomnianych. Tym właśnie jest Projekt “Sarmacja” – zadanie finansowane ze środków Województwa Podlaskiego, które mamy zaszczyt realizować. W ramach projektu, kierowanego przede wszystkich do mieszkańców naszego regionu, ale pośrednio również do wszystkich Polaków, zyskacie Państwo dostęp do szeregu interesujących artykułów i nagrań, zaś mieszkańcy Podlasia będą także mieli okazję uczestniczyć w szeregu wykładów i projekcji filmowych. Mamy nadzieję, że wraz z nami odkryją Państwo wiele intrygujących kart naszej dawnej historii!

 

Zachęcamy do zapoznania się z kategorią I Rzeczpospolita poświęconej temu przedsięwzięciu.

 

Skip to content