loader image

Myśl Suwerenna

Marcin Beściak

Marcin Beściak - absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ oraz filologii klasycznej UW, obecne doktorant tej uczelni; tłumacz z języka łacińskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego; zajmuje się głównie dziełami z zakresu teologii i filozofii tomistycznej; współpracownik Instytutu Tomistycznego w Warszawie, zaangażowany w prace nad projektem wydania dzieł wszystkich Tomasza z Akwinu w języku polskim.

 

Skip to content